dnes je 16.6.2024

Input:

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.8.1 Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Zásady účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

Účtovná jednotka účtuje o nákladoch a výnosoch do obdobia, v ktorom vznikli, nehľadiac na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy sa účtujú vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu.

Kritériom pre