dnes je 16.6.2024

Input:

Smernica o tvorbe a použití vlastných zdrojov (imanie a fondy) v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.7.1 Smernica o tvorbe a použití vlastných zdrojov (imanie a fondy) v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Tvorba a použitie vlastných zdrojov (imanie a fondy)    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok I Všeobecné ustanovenia

1.1 Cieľom úpravy tejto smernice sú vlastné zdroje krytia majetku v účtovnej jednotke. V súlade s príslušnými hmotno-právnymi predpismi a potrebami účtovnej jednotky je dôležité ustanoviť pravidlá pre tvorbu a použitie základného imania a fondov v účtovnej jednotke.

Táto smernica sa