dnes je 21.7.2024

Input:

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.12.1 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok IVšeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Náhrady výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách patria: