dnes je 29.5.2024

Input:

Smernica k účtovným a interným dokladom

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Smernica k účtovným a interným dokladom

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)     
   
Názov vnútropodnikovej smernice     Smernica k účtovným a interným dokladom    
Prílohy          
Číslo smernice          
Rozsah platnosti          
Za správnosť smernice zodpovedá          
Za dodržiavanie smernice zodpovedá          
Platnosť smernice pre obdobie          
Schválil          

Obec/organizácia xxxxxxxxxxxxSmernica k účtovným a interným dokladomÚvodné ustanovenia smernice

Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej

Najnovšie články
viac článkov