dnes je 19.6.2024

Input:

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.3 Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA

Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy


Škola- N.O. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. Škola dostane dotáciu a následne ju prevedie na bankový účet školskej jedálne inej školy, ktorá poskytuje stravovanie pre žiakov školy.

Nárok na dotáciu účtuje škola na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy a v prospech účtu 691 - Dotácie. Príjem finančných prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 221 - Bankové účty a v prospech účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy. Následne