dnes je 16.6.2024

Input:

Pravidlá kontrolnej činnosti

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Pravidlá kontrolnej činnosti

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)     
   
Názov vnútropodnikovej smernice     Pravidlá kontrolnej činnosti    
Prílohy          
Číslo smernice          
Rozsah platnosti          
Za správnosť smernice zodpovedá          
Za dodržiavanie smernice zodpovedá          
Platnosť smernice pre obdobie          
Schválil          

Obec xxxxx
Pravidlá kontrolnej činnostiČasť I.Základné ustanoveniaČl. 1Predmet kontrolnej činnosti

(1) Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach obce xxxx (ďalej len „pravidlá“) upravujú základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – právny stav od marca 2022 v zmysle novely zákonom č. 39/2022 Z. z.) použitých