dnes je 31.1.2023

Input:

Práva vlastníka nehnuteľnosti

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 Práva vlastníka nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Martina Jenčová

Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v § 119 OZ. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale môže ísť aj o rôzne technické zariadenia využívané napríklad v energetike.

Musia však zodpovedať povahe stavby, ktorá vznikla na základe stavebného povolenia, vydaného v stavebnom konaní. Stavby spojené s pozemkom sa evidujú v katastri nehnuteľnosti, ktorý vedie Okresný úrad, katastrálny odbor.

Medzi stavby patria aj byty a nebytové priestory a považujú sa za nehnuteľné veci. Vlastník nehnuteľnosti môže nehnuteľnosť užívať, môže ju predať alebo prenajať. Dôležité však je, či je výlučným vlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom, prípadne či nehnuteľnosť nie je zahrnutá do bezpodielového spoluvlastníctva

Najnovšie články
viac článkov