dnes je 21.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 135/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.752 Podrobnosti k nariadeniu č. 135/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie vždy k 1. júlu.

V súčasnosti sa výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, alebo ju