dnes je 29.5.2024

Input:

Oznámenie o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných prepisov

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2.12 Oznámenie o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných prepisov

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Príloha č. 12

O Z N Á M E N I E o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných predpisov

..................................................

(názov a sídlo oprávneného orgánu)

Číslo: ................................

(názov a sídlo orgánu činného v trestnom konaní)

O Z N Á M E N I E

o zistení skutočností za účelom vykonania opatrení podľa osobitných predpisov

Pri kontrole ..........................................................................................................................

(názov predmetu kontroly)

vykonanej ....................................................................... v čase od

Najnovšie články
viac článkov