dnes je 16.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o štátnej službe v MPK do 20.3.2023

9.3.2023, Zdroj: Slov-lex.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Účelom predloženého návrhu zákona

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Neziskové organizácie profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.