dnes je 1.10.2020

Input:

Kto má nárok na pandemickú PN po 1. septembri, ako ju vybaviť?

4.9.2020, Zdroj: SITA

Nárok na pandemické nemocenské (PN) po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie.

Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Ak sa poistenec vracia z rizikových krajín (aktuálny zoznam pozri na www.korona.gov.sk), je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu. Aby získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne:

  1. Vyplní formulár a registruje sa tu: Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.
  2. Kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo