dnes je 22.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 98 Nočná práca

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7 Komentár k ZP § 98 Nočná práca

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 98

Nočná práca

(1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

K ods. 1: [Nočná práca - definícia]


§ 98 ods. 1 definuje nočnú prácu. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (do 31.8.2011 od 22. hodiny do 6. hodiny, od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2012 od 22. hodiny do 5. hodiny). Obnovením trvania nočnej práce do 6. hodiny čím sa rešpektuje tradičná definícia nočnej práce, ktorá bola na Slovensku používaná už v Zákonníku práce z roku 1965.

Nočná zmena

Je potrebné odlíšiť pojem nočná práca a nočná zmena. Podľa § 90 ods. 7„Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Podľa § 90 ods. 5„ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena