dnes je 1.12.2023

Input:

Komentár k ZP § 58b Dočasné pridelenie

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6 Komentár k ZP § 58b Dočasné pridelenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 58b ZP


Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.

K § 58b: Zákaz obmedzenia uzatvorenia pracovnej zmluvy s užívateľským zamestnávateľom


§ 58b sa zakazuje postup ADZ (dojednanie so zamestnancom), ktorým by sa obmedzila prípadná dohoda medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom, podľa ktorej sa po skončení dočasného pridelenia nemôže uzatvoriť medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom pracovná zmluva.

Podľa § 58b ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného