dnes je 1.3.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 9 - Príplatok za zastupovanie

24.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.9 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 9 - Príplatok za zastupovanie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9

Príplatok za zastupovanie


(1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.


K ods. 1:

V predmetnom ustanovení sa regulujú podmienky priznania príplatku za zastupovanie, avšak súčasne diferencuje zastupovanie vedúceho zamestnanca zamestnancom, ktorý nie je vedúcim zamestnancom (odsek 1) a zastupovanie vedúceho

Najnovšie články
viac článkov