dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenie

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.8 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenie

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 8

Príplatok za riadenie


(1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.


Ustanovuje sa povinnosť pre zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca, príplatok za riadenie. Podľa Zákonníka práce vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. Príplatok za riadenie patrí len týmto zamestnancom.


(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí