dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

16.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.6 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 6

Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov


(1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 14 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.


Do 31. decembra 2018 bola ustanovená povinnosť zamestnávateľa určiť dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradiť do jedného z 12 platových