dnes je 22.7.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 29

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.5 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 29

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 29


(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1. obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto zákona.


Ustanovuje sa, že zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. nepoberajú mzdu, ale plat a na účely mzdy uvedenej v osobitných prepisoch, ako napr. Zákonník práce, je mzdou plat zamestnanca určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z.


(2) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1. obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo o priemernej mzde, je ním funkčný plat