dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 21b - Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.21.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 21b - Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 21b

Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí


(1)Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými podmienkami a ktorému sa poskytuje plat podľa § 22, patrí mesačne náhrada až do výšky 10,8 % z platovej tarify prvého platového stupňa šiestej platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme