dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 2

Kvalifikačné predpoklady


(1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Každá fyzická osoba, ktorá má v záujme sa stať zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, disponuje povinnosťou splniť zakotvene zákonné predpoklady. Ustanovuje sa, že uchádzať sa o prijatie do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, pri ktorom sa vykonávajú práce vo verejnom záujme, sa môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený na výkon práce, ktorú bude pre