dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 19a - Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.19.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 19a - Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 19a

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku


Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu. Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancovi nepatrí príplatok podľa § 16 až 18 a plat za prácu nadčas podľa § 19. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť