dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 18 - Príplatok za prácu vo sviatok

7.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.18 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 18 - Príplatok za prácu vo sviatok

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 18

Príplatok za prácu vo sviatok


(1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu.


K ods. 1:

Ustanovuje sa výška príplatku za prácu vo sviatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu zamestnanca.


(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí mu za hodinu tejto práce hodina náhradného voľna; v tomto prípade príplatok podľa odseku 1 zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po