dnes je 19.6.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 16 - Príplatok za prácu v noci

7.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.16 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 16 - Príplatok za prácu v noci

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 16

Príplatok za prácu v noci


Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 ZP.


Predmetné ustanovenie reguluje podmienky odmeňovania práce, ktorá je zo strany zamestnanca vykonávaná v noci. Čo sa pokladá za prácu v noci je definované v ustanovení § 98 ZP. Podľa platného právneho stavu prácou v noci je práca vykonávaná v dobe od 22.00 do 6.00 hod. Z právnej úpravy vymedzenia pojmu „nočná práca” vyplývajú závažné právne dôsledky predovšetkým z právneho titulu poskytovania mzdového