dnes je 22.9.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14a - Výkonnostný príplatok

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.14.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14a - Výkonnostný príplatok

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 14a

Výkonnostný príplatokZamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi, zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, a zamestnancovi zaradenému podľa § 5 ods. 4 poskytovať mesačne výkonnostný príplatok podľa množstva a kvality práce. Priznaním výkonnostného príplatku nie je dotknutá možnosť priznať zamestnancovi osobný príplatok podľa § 10.Ustanovuje sa možnosť poskytnúť niektorým kategóriám zamestnancov výkonnostný príplatok ako mesačný príplatok. Výkonnostný príplatok sa poskytuje v závislosti od množstva a kvality vykonávanej práce. Môžu ho