dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

5.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.13.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13a

Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 13a

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti


(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.

(2) Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť

a) triedneho učiteľa,

b)uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca,

c) supervízora.


Komentár k §13a:

Predmetné ustanovenie reguluje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi príplatok za výkon špecializovanej činnosti, v prípade, keď okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej