dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 12 - Príplatok za prácu v krízovej oblasti

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.12 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 12 - Príplatok za prácu v krízovej oblasti

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 12

Príplatok za prácu v krízovej oblasti(1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého vykonávanie pracovnej činnosti je spojené s veľkým rizikom a mimoriadnou psychickou záťažou v krízovej oblasti, patrí mesačne príplatok až do 10 % súčtu jeho tarifného platu a osobného príplatku. Suma príplatku sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.Ustanovuje sa zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi vykonávajúcemu podľa pracovnej zmluvy práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého vykonávanie