dnes je 29.5.2024

Input:

Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

16.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6 Kedy je spoločenstvo vlastníkov bytov povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Ing. Jana Vršková; Ing. Jozef Pohlod

Úvodom je potrebné konštatovať, že od 1.1.2022 sa do registra účtovných závierok ukladajú všetky dokumenty povinné v elektronickej podobe v súlade s ustanovením § 23a ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ak účtovná jednotka nie je registrovaná na portáli Finančnej správy, je potrebné sa pred elektronickým ukladaním dokumentov registrovať na webovom sídle Finančnej správy. Spoločenstvá vlastníctva bytov ukladajú účtovnú závierku do verejnej časti.

Povinnosť uložiť účtovnú závierku spoločenstva vlastníkov bytov do registra účtovných závierok nadväzuje na povinnosť predložiť daňové priznanie. Ak má spoločenstvo vlastníkov bytov povinnosť predložiť daňové priznanie,

Najnovšie články
viac článkov