dnes je 16.6.2024

Input:

Inventúrny súpis v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.9.1.2 Inventúrny súpis v NO

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Obchodné meno účtovnej jednotky: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sídlo: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inventúrny súpis č. .............. k 31. 12. 20XX

druh majetku, resp. záväzkov

Deň začatia inventúry: ––––––––––– Deň vykonania inventúry: ––––––––––

Deň ukončenia inventúry: –––––––––––

Miesto uloženia majetku: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku:

Stav majetku a jeho ocenenie:

Stav vlastného imania: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu:

Odporúčanie na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa §26 a 27, ak sú