dnes je 16.5.2022

Input:

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Dlhodobý majetok sa člení na:

  • dlhodobý nehmotný majetok,

  • dlhodobý hmotný majetok (odpisovaný alebo neodpisovaný),

  • dlhodobý finančný majetok a

  • dlhodobé pohľadávky.

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorý je nehmotnej povahy, účtovná jednotka ho predpokladá používať dlhšie ako jeden rok a jeho obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 eur. Sú to nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti, softvér, oceniteľné práva, drobný dlhodobý nehmotný majetok alebo ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa môže účtovať aj drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý sa bude používať dlhšie ako jeden rok, ale jeho obstarávacia cena je nižšia ako 2 400 eur. Drobný dlhodobý majetok je možné odpísať aj jednorazovo.

Účtovať drobný