dnes je 16.6.2024

Input:

Audit neziskových organizácií

11.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Audit neziskových organizácií

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Pojem audit sa stal synonymom pre objektivitu, účinnosť a nástroj skvalitňovania riadenia. Audit vzniká prakticky v celej sfére ekonomického života: audit výrobný, audit spoločenský, audit účtovnej závierky, audit životného prostredia, audit operatívny, audit informačný a pod.

Z toho čo som uviedol vyplýva, že audit má veľmi široký záber. Jeho historický vývoj siaha až do dávnej minulosti. Prvé známky napríklad finančného auditu siahajú k samotným počiatkom ľudskej civilizácie. V treťom tisícročí pred Kristom rímski vládnuci mali vo zvyku určovať kvestorov, ktorí kontrolovali účtovníctvo vo všetkých provinciách. V tomto období sa tiež začalo používať slovo “audit', avšak v odlišnom význame ako ho používame dnes. Odvodzuje sa z latinského slova audite, ktoré znamená “poslúchať'.

Audit je v zásade kritická analýza, ktorá umožňuje overovanie