dnes je 21.7.2024

Input:

97/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

97/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 5. zasadnutí Výboru Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa uskutočnilo dňa 13. novembra 2023 vo Varšave a na 6. zasadnutí Výboru OSŽD, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2023 vo Varšave, boli prijaté zmeny a doplnenia Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z., oznámenie č. 153/2015 Z. z., oznámenie č. 214/2016 Z. z., oznámenie č. 187/2017 Z. z., oznámenie č. 237/2019 Z. z., oznámenie č. 197/2020 Z. z., oznámenie č. 45/2022 Z. z., oznámenie č. 240/2022 a oznámenie č. 222/2023 Z. z.).
Zmeny a doplnenia dohody nadobudnú platnosť 1. júla 2024 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnení dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.