dnes je 19.4.2024

Input:

Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.5 Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Okresný súd v .........

(uviesť sídlo súdu ) 

Žalobca

Meno, priezvisko, titul:

Pracovné zaradenie:

Pracovisko:

Trvalé bytom:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Žalovaný

Názov a sídlo zamestnávateľa:

IČO:

Zapísaný v Obchodnom registri:

zastúpený: ...... (meno, priezvisko, titul a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) 

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom