dnes je 6.6.2023

Input:

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1.1 Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU

uzatvorená podľa § 630 ObZ Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ..................................................................

Sídlo: ....................................................................................

Zastúpený: štatutárnym orgánom meno, priezvisko: .......................

Bankové spojenie: IBAN SK.................................................

IČO: .....................................................................................

DIČ: .....................................................................................

IČ DPH: ...............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri

Najnovšie články
viac článkov