dnes je 31.1.2023

Input:

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

18.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.5 Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobom

Obchodné meno predávajúceho: .................................................................

Sídlo spoločnosti: ........................................................................................

Vec: Odstúpenie od zmluvy z dôvodu zistenia neodstrániteľných vád

Kúpnou zmluvou číslo 2206/2021 z 8. decembra 2021 sme sa dohodli na predmete plnenia kúpe 10 kusov benzínových kosačiek značky ........................ s termínom plnenia január 2022 s dohodnutou cenou ....................... € s DPH za 1 kus. Kosačky ste nám doručili dňa ...................... do nášho skladu v obci ................... . Jednotlivé kosačky mali nasledovné výrobné

Najnovšie články
viac článkov