dnes je 25.9.2022

Input:

Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

17.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.4 Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 ObchZ

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

Obchodné meno: ..........................................................................................
Sídlo: ............................................................................................................
IČO: .............................................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK ................................... v peňažnom ústave ...................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ........................................
Oddiel: ............................ Vložka číslo: