dnes je 1.3.2024

Input:

Vyhlásenie ručiteľa - vzor

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6.1 Vyhlásenie ručiteľa – vzor

JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Vyhlásenie ručiteľa

Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom .......................

vyhlasujem,

že pohľadávku dlžníka - zamestnanca ........................, pracujúceho na pozícii .............., rodné číslo ................, trvale bytom ...................., ktorý pracuje u veriteľa - zamestnávateľa .................. so sídlom ................, IČO .............., voči veriteľovi - zamestnávateľovi uspokojím, ak tak neurobí dlžník, a to do 30 dní od doručenia písomnej výzvy veriteľa, na bankový účet veriteľa: IBAN ............. .

Veriteľ – zamestnávateľ bude voči

Najnovšie články
viac článkov