dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 698 - Výnosy samospráva z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.10.8 Účet 698 - Výnosy samospráva z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte účtujú obce, VÚC alebo rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom transfer poskytnutý na kapitálové výdavky od ostatných subjektov mimo verejnej správy, vo výške odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku.

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D


698    MD D