dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 602 - Tržby z predaja služieb

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.2 Účet 602 - Tržby z predaja služieb

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky tržby za vykonané služby pre odberateľov

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D.


602 Opis účtovného prípadu  MD  D  
   Vydaná faktúra za podanú stravu cudzím stravníkom vo vlastnom stravovacom zariadení 311  602  
   Vydaná faktúra za sprostredkovanie (provízia) 311  602  
   Predaj služieb inkasovaných prostredníctvom registračnej pokladnice 211  602  
   Zúčtovanie príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie vlastných zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení 472  602  
   Prijaté tržby za ubytovanie vo vlastnom zariadení (ubytovacom alebo rekreačnom) 211  602  
   Úhrada poskytnutých služieb zamestnancom zrážkou zo mzdy (bez účtovania pohľadávky) 331  602