dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 562 - Úroky

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.7.2 Účet 562 – Úroky

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtuje platobná povinnosť z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operáciách, napríklad eskont cenných papierov.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 562 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.   Opis účtovného prípadu  MD D 
1  Predpis úrokov z úverov zúčtovaním do finančných nákladov za bežné účtovné obdobie ako zvýšenie úveru:   
 - krátkodobého  562  231  
 - dlhodobého  562  461  
2  Úroky z úverov, ak sú inkasované bankou z bankového účtu 562  221  
3  Predpis úrokov z vydaných dlhopisov   
 - krátkodobých  562  241  
 - dlhodobých  562  473