dnes je 19.4.2024

Input:

Účet 558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6.7 Účet 558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

Ing. Štefan Fabian

Na tomto účte sa účtuje tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, ktoré zákon o daniach z príjmov nepovažuje za daňovo uznané. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú stanovené v Par. 15 postupov účtovania.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 558 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.      MD   D   
 1  Tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku   558   091, 092,093, 094   
 2  Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom   558   095   
 3  Tvorba opravnej položky k zásobám   558   191, 192, 193, 194, 195, 196