dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 261 - Peniaze na ceste

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.1 Účet 261 - Peniaze na ceste

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami navzájom, medzi bankovými účtami a bankovými úvermi, bankovými úvermi navzájom ako i medzi pokladňami.

Aktívny účet – začiatočný a konečný zostatok na strane MD, alebo D

Na účte 261 účtujú všetky účtovné jednotky


P.č.   Opis účtovného prípadu MD  D  
 1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh:        
   - aktívneho začiatočného stavu  261  701  
   - pasívneho začiatočného stavu  701  261  
 2  Výber peňažných prostriedkov v hotovosti z bankového účtu do pokladne: