dnes je 31.1.2023

Input:

Účet 112 - Materiál na sklade

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2 Účet 112 - Materiál na sklade

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Aktívny účet, začiatočný a konečný zostatok na strane MD.

Na účte 112 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P.č.  Opis účtovného prípadu MD D 
 1  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 112  701  
 2  Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene 112  111  
 3  Prevzatie materiálu na sklad bez použitia účtu 111 112  321  
 4  Úhrada dodávateľskej faktúry 321  221, 222,225  
 5  Obstaranie materiálu za hotové 112  211  
 6  Faktúra za zhodnotenie materiálu na sklade, ktorým sa zvyšuje obstarávacia cena 112  321  
 7  Faktúra za renováciu materiálu na opravy 112  321  
 8  Materiál získaný z likvidácie dlhodobého hmotného majetku 112  551  
 9  Materiál získaný z poškodeného DHMO 112  549  
 10  Materiál získaný z nenávratných obalov 112  501  

Najnovšie články
viac článkov