dnes je 16.6.2024

Input:

Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7.1 Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Ing. Miriam Majorová, PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účet 072 je pasívny účet - začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.

Na účte 072 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P. č.  Opis účtovného prípadu  MD D 
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  072  
2.  Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka  551  072  
3.  Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku:  
   a) zníženie oprávok  072  551  
   b) zvýšenie oprávok  551  072  
4.  Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh  072  702