dnes je 1.3.2024

Input:

Smernica o zásadách vedenia pokladne v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.5.1 Smernica o zásadách vedenia pokladne v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Zásady vedenia pokladnice - limit pokladničných zostatkov    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

Účelom tejto internej smernice je určenie jednotných zásad a postupu pri vedení tuzemskej a valutovej pokladnice, ako aj určenie hmotnej zodpovednosti pokladníka, denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v pokladnici, vykonávanie inventúry a inventarizácie pokladničnej hotovosti.

Vymedzenie pojmov:

Príjem – prírastok peňažných

Najnovšie články
viac článkov