dnes je 29.5.2024

Input:

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na mieste

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2 Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na mieste

Ing. Tamara Jávorková, PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

(názov a adresa)

Smernica Č. __/___

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na mieste

Predmetom smernice je upraviť jednotný postup zamestnancov odboru kontroly pri príprave, výkone a spracovaní výsledkov finančnej kontroly na mieste alebo kontrolnej akcie s cieľom skvalitnenia finančného riadenia, ktoré zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami orgánu verejnej správy, ako aj pri iných orgánoch verejnej správy v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Najnovšie články
viac článkov