dnes je 25.9.2022

Input:

Smernica o povinnosti auditu pre neziskové organizácie a vyhotovení výročnej správy neziskovej organizácie

17.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.14 Smernica o povinnosti auditu pre neziskové organizácie a vyhotovení výročnej správy neziskovej organizácie

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice:   Povinnosť overenia účtovnej závierky neziskovej organizácie a zverejnenie výročnej správy   
Prílohy:       
Číslo smernice:       
Rozsah platnosti:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. Cieľom tejto smernice je stanoviť pravidlá overovania účtovnej závierky v neziskových organizáciách.
  2. Súvisiaca legislatíva :
    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení doplnkov.

    • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

    • Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.