dnes je 29.5.2024

Input:

Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NO

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.9.1 Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Inventarizácia majetku a záväzkov    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

V nadväznosti na § 6 ods. 3, § 26, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Inventúrou sa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov a ich rozdiel.

Pri

Najnovšie články
viac článkov