dnes je 2.7.2022

Input:

Psychologické bezpečie v pracovnom prostredí

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:02

Kapitoly videa

Cítiť sa isto a v bezpečí patrí medzi základné potreby človeka. A to nielen v súkromnom živote, ale hlavne v pracovnom. Téma psychologického bezpečia je obzvlášť v tejto dobe vysoko aktuálna a mala by byť prioritou vo firmách. Zavedením psychologického bezpečia do praxe získajú organizácie angažovaných zamestnancov, zvýši sa im produktivita a výkonnosť a čo je najlepším benefitom- upevnia sa vzájomné vzťahy, založené na dôvere a otvorenej komunikácii.

Lektor

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Je majiteľkou spoločnosti SoWiRes- Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách. Pracovala ako Riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti Proficredit Slovakia. Niekoľko rokov pôsobila ako Group HR Officer pre viacero spoločností.

Elena Moravčíková je medzinárodne certifikovaná koučka ACC. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF. Venuje sa individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu, vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Elena Moravčíková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Biológia – Etika s prvkami psychológie, filozofie a teórie poznania. Svoje vzdelanie doplnila doktorátom z Antropológie človeka. Zameriava sa na rozvoj emočnej inteligencie so zameraním na efektívne využívanie komunikačných zručností a tým zvyšovanie úrovne manažmentu ako aj jednotlivcov.

Najnovšie články
viac článkov