dnes je 1.12.2023

Input:

Práva vlastníka nehnuteľnosti

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 Práva vlastníka nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová

Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v ustanovení § 119 ods. 2 OZ Občianskeho zákonníka. Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale môže ísť aj o rôzne technické zariadenia využívané napríklad v energetike.

Musia však zodpovedať povahe stavby, ktorá vznikla na základe stavebného povolenia, vydaného v stavebnom konaní. Stavby spojené s pozemkom sa evidujú v katastri nehnuteľnosti, ktorý vedie okresný úrad, katastrálny odbor.

Medzi stavby patria aj byty a nebytové priestory a považujú sa za nehnuteľné veci. Vlastník nehnuteľnosti môže nehnuteľnosť užívať, môže ju predať alebo prenajať. Dôležité však je, či je výlučným vlastníkom, alebo podielovým