dnes je 19.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 496/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.592 Podrobnosti k vyhláške č. 496/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

JUDr. Renáta Považanová

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného vypracovalo ministerstvo na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 19 ods. 25 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z.