dnes je 22.9.2023

Input:

Nadobúdanie vlastníctva kúpou

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Nadobúdanie vlastníctva kúpou

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová

Kúpou je možné nadobudnúť nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor, a to vždy na základe kúpnej zmluvy podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka.

Kúpa nehnuteľnosti sa uskutočňuje vždy na základe kúpnej zmluvy, upravenej ako zmluvný typ v ustanoveniach § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to bez ohľadu na to, či ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi fyzickými osobami, fyzickou osobou a podnikateľom alebo medzi podnikateľmi navzájom.

Podľa ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je